logo cabinx
2000
2000

INITIATORS

Jan & Henny Entjes starten met de bouw van hun recreatiebedrijf Melody Ranch. De gebouwen  worden eigenhandig opgebouwd zonder hulp van een aannemer. Voordat ze met de bouw beginnen hebben Jan & Henny al diverse guest-ranches in Amerika en Canada bezocht en volgde Jan cursussen in Amerika en Canada om zich te verdiepen in de bouwstijl van de massief houten gebouwen. De cabin op Melody Ranch wordt door Jan gebouwd op een historische manier. De hoekverbindingen van de cabin zijn door Jan met een bijl uitgekapt. In 2001 ontvangen Jan & Henny de eerste gasten op Melody Ranch. Jaren later kopen Jan & Henny de grond rondom Melody Ranch en bedenkt Jan op deze grond het plan Canada Resort.

2005
2005

INTERMEDIAIR

Het Canadese log home waar Jan & Henny in wonen op Melody Ranch is door Jan ontworpen en getekend in AutoCad. In 2005 zoekt Jan een geschikte bouwer voor de woning en bezoekt hij diverse log home bedrijven in Canada. De keus valt op Lake Country Log Homes. In 2006 wordt het casco met de ronde Red Cedar boomstammen in Canada gebouwd en in een paar dagen door iemand van het Canadese bedrijf opgebouwd op Melody Ranch. Hierna wordt de woning in eigen beheer afgebouwd door Jan & Henny. Het Canadese bedrijf is onder de indruk van de prestaties en vraagt Jan om intermediair te worden voor de Nederlandse markt.

Conclusie

  1. Kaveleigenaren vragen exorbitant hoge kavelprijzen en reageren niet op initiatieven van Canada Huis BV. 
  2. Vanwege het aangescherpte bouwbesluit is de bouw van de unieke Canadese log homes niet langer mogelijk.
  3. De markt voor recreatief vastgoed staat onder druk. De rente is een belangrijke factor. Maar ook de overdrachtsbelasting die in 2024 naar 10,4% werd verhoogd.
  4. Neem daar nog eens bij dat ons BOX 3 stelsel op beleggingen is veranderd en nu uitgaat van werkelijk rendement in plaats van forfaitair rendement. Wat duidelijk invloed heeft op het 2e woningbezit. Hierdoor ontstond een markt van minder vraag bij gelijkblijvend aanbod wat zijn weerslag in de markt had.
  5. Er is een groot personeelstekort en zonder schoonmaakpersoneel is recreatieve verhuur niet mogelijk.
 
Jan & Henny Entjes (Canada Huis BV) spelen als eigenaar van de centrale voorzieningen, als eigenaar van de gerealiseerde en nog te realiseren infra, als de partij die de bebouwing bepaalt en arrangeert, als partij die de accommodaties gaat verhuren, en als eigenaar van een deel van de kavels een centrale rol in een mogelijke doorstart van het park. 

Canada Huis BV heeft zich nimmer verplicht tot de aanleg van infra ten behoeve van de initieel beoogde 33 kavels. Dit zou dit “via het plan” geschieden. En dus de gefailleerde ontwikkelaar, zijnde de partij die de kavels zou verkopen en de kopers daar uiteraard ook voor zou laten betalen. De ontwikkelaar heeft geen zorg gedragen voor aanleg van de infra. De huidige situatie geldt dan ook als onvoorzien ten opzichte van de bedoelde situatie.
 

Na het faillissement van de projectontwikkelaar heet Canada Huis BV veel tijd en geld gestoken om het park alsnog te ontwikkelen. Maar ontwikkeling is alleen mogelijk als alle kavels tegen een markconforme prijs beschikbaar komen en de investeringen t.b.v. infra terugverdiend kunnen worden. Een succesvolle realisatie vraagt om inspanning en samenwerking van alle partijen. En als er niet wordt gereageerd op initiatieven houdt het op. Met onwillige honden is het immers slecht hazen vangen.

Jan & Henny Entjes (Canada Huis BV) hebben besloten om kleinschalig verder te gaan met een nieuwe naam en richten zich uitsluitend nog op de ontwikkeling van hun eigen kavels. Op de kavels van de voormalige geldschieters van de gefailleerde projectontwikkelaar krijgt de natuur de kans om zich te ontwikkelen. De natuur staat gelukkig wel te boek als betrouwbare ontwikkelaar. De grote winnaar is dan ook de natuur en dat is voor initiators Jan & Henny Entjes ook een prima eindresultaat!