logo cabinx

Toekomst Canada Resort

Jan & Henny Entjes zijn de initiators van Canada Resort. Met hun bedrijf Canada Huis BV kochten ze de landbouwgrond rondom hun recreatiebedrijf Melody Ranch en financierden ze de bestemmingsplanwijziging voor Canada Resort.

In 2012 ging Canada Huis een samenwerking aan met projectontwikkelaar HV Bouwontwikkeling BV. De ontwikkelaar kocht kavels van Jan & Henny en realiseerde twee modelwoningen. In 2016 ging de projectontwikkelaar failliet en kwamen de kavels via de curator in handen van de geldschieters van de gefailleerde ontwikkelaar.

Canada Huis speelt, als eigenaar van de centrale voorzieningen, als eigenaar van de gerealiseerde en nog te realiseren infra, als de partij die de bebouwing bepaalt en arrangeert, als partij die de accommodaties gaat verhuren, en als eigenaar van een deel van de kavels een centrale rol in een mogelijke doorstart van het park.

Canada Huis heeft zich echter nimmer verplicht tot de aanleg van infra ten behoeve van de initieel beoogde 33 kavels. Dit zou dit “via het plan” geschieden. En dus de gefailleerde ontwikkelaar, zijnde de partij die de kavels zou verkopen en de kopers daar uiteraard ook voor zou laten betalen. De kavels zijn niet verkocht en de ontwikkelaar heeft geen zorg gedragen voor aanleg van de infra. De huidige situatie geldt dan ook als onvoorzien ten opzichte van de bedoelde situatie.

Na het faillissement van de projectontwikkelaar heeft initiator Jan Entjes meerder handreikingen gedaan richting de voormalige geldschieters van de gefailleerde ontwikkelaar. Een succesvolle realisatie vraagt echter wel om een inspanning en samenwerking van alle partijen. En als er niet wordt gereageerd op initiatieven houdt het op. Met onwillige honden is het immers slecht hazen vangen.

Na jaren aan een dood paard te hebben getrokken gaan wij (Canada Huis BV) kleinschalig verder met een nieuwe naam en richten we ons uitsluitend nog op de ontwikkeling van onze eigen kavels. De kavels van de voormalige geldschieters van Derk Jan worden vanzelf natuur. De grote winnaar is dan ook de natuur en dat is voor ons ook een prima eindresultaat!